Ligi 670 kilomeetrine Eesti, Läti ja Leedu rahumeelne ja vägivallatu inimkett juhtis 30 aasta eest maailma tähelepanu Balti riikide olukorrale ja aitas võidelda vabaduse nimel. “Act Baltic Way” kutsub üles teadlikult tegutsema tänapäeva maailmas, kus protesti seostatakse aina enam kallaletungi, terrorismi ja muude negatiivsete ilmingutega, millega puutume kokku elus ja uudistes.

Filmi loominguline idee peitub võimaluses tõlkida ingliskeelset Balti keti vastet “Baltic Way” kui “Balti viisi”. Lühifilm on filmitud 16mm filmilindile, luues seeläbi visuaalse seose 1989. aasta videomaterjaliga.

Film sündis tänu filmimeeskonna ja osatäitjate suuremeelsusele – üle 60 osalise nõustus projektis kaasa lööma idee, mitte tasu nimel. Läti Instituut on eriti tänulik kaasateinud liikumispuudega inimestele, kes raskustest hoolimata filmis osalesid, ning õpilastele, kes ohverdasid oma suvevaheaja.

Üks 1980. aastate ärkamisaja juhtfiguure Sandra Kalniete ütleb filmi kohta nõnda: "Juba piisavalt on loodud vana, ühesugust materjali, vestluseid ja intervjuusid ajaloosündmuste üle. Olen igatsenud seda hetke, mil toonastest sündmustest ja Balti ketist hakkaksid rääkima need, kes seda kogenud pole. Kuidas nemad seda mäletavad, kuidas nemad seda ette kujutavad ning mida sellest võib edasi kanda? See lühifilm räägib just sellest ning see rõõmustab ming lõputult."