Peatselt avatav Kiviõli seiklusturismi keskus. Foto on illustratiivne.

Toetusrühm arutas koosolekul Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu poolt siseministeeriumisse saadetud pöördumist, milles väljendatakse muret turismiseaduse muutmise plaani suhtes, mis paneb majutusettevõtetele kohustuse hakata oma külalisi registreerima ka politsei andmebaasis.

Pöördumise kohaselt seatakse kavandatavate turismiseaduse muudatustega majutusettevõtetele osaliselt riigi funktsioonid, suurendatakse nende kulusid külastajate registreerimisel ning pikendatakse registreerimisele kuluvat aega ja riivatakse majutusasutuste külastajate põhiõigusi, sh õigust eraelu puutumatusele. Samuti ei kaasne muudatustega eelnõu seletuskirjas välja toodud peamist mõju – riigi turvalisuse suurenemist, mistõttu jääb selle eesmärk selgusetuks.

"Taolisele plaanile tuleb avaldada tõsist vastuseisu, see peletab turiste ja lisab bürokraatiat," ütles toetusrühma liige Aivar Sõerd.