Foto: Artur Zahharov

Eesti Kaitseväest kinnitati Maalehele, et video ei ole filmitud õppusel Kevadtorm, vaid tegemist on 2. mail Võrumaa Teataja Youtube kanalil avaldatud droonivideoga õppuselt Tormihoiatus, kus osalesid kaitseväelased, kaitseliitlased ja meie liitlassõdurid Ameerika Ühendriikidest.

Viiepäevane õppus toimus aprilli lõpul Võrumaal ning selle kulminatsiooniks oli Võru linnas peetud linnalahing, kus vastutegevust kuperjanovlastele teeb Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate koondüksus. Lisaks kuperjanovlastele ja kaitseliitlastele osalesid õppusel Eestis viibivad Ühendriikide kaitseväelased soomukitel Stryker ning 1. jalaväebrigaadi tankitõrje- ja luurerühmad.

Droone tohib lennutada igaüks ja igal pool Eestis, välja arvatud lennukeelutsoonides.