Kas nüüd järgnevad karistused ja takistatud on ehitistega tehingute tegemine? Vastus on “ei”. Ehitusseadustiku rakendusseaduse § 26 räägib tegelikult ehitisregistri andmete korrastamisest 1. jaanuariks 2020.

See säte ei pannud omanikule otsesõnu kohustust oma ehitised registrisse kanda. Seaduse mõte oli eelkõige selles, et kohalikud omavalitsused pidid ortofotode alusel välja selgitama oma territooriumi registreerimata ehitised, sõltumata nende rajamise seaduslikkusest.

Avalehele
53 Kommentaari
Loe veel: