Foto: Raivo Tasso

Kriminaalkolleegiumi täiskogu hakkab viljasalve kriminaalasja arutama 12. novembril ning langetab seejärel otsuse 30 päeva jooksul, vahendab BNS.

Viru ringkonnakohtu otsuse vaidlustasid riigikohtus Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo ning vilja kadumises süüdi mõistetud viljasalve eksjuhid Sergei Karakai (41), Vladimir Semjonov (51) ja Martti Kedder (40) ning nende advokaadid Anti Aasmaa, Küllike Namm ja Velmar Brett.

Merilo tahtis, et riigikohus jätaks muutmata Semjonovile, Karakaile ja Kedderile määratud karistused, kuid palus muuta nende kuriteo kvalifikatsiooni omastamisest ümber ametiseisundi kuritarvitamiseks.

Advokaatide Nammi, Aaasmaa ja Breti hinnangul tuleks nende kaitsealused õigeks mõista. Advokaadid nõustusid prokuröriga, et ringkonnakohtus määratletud kuriteo kvalifikatsioon on vale.

Viru ringkonnakohus mõistis 7. aprillil Semjonovi, Kedderi ja Karakai süüdi võõra vara suures ulatuses omastamises ning määras Semjonovile reaalse kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse ning Kedderile ja Karakaile mõlemale tingimisi kaheaastase vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Mullu septembris mõistis Viru maakohus viljasalve endistest juhtidest riigi viljavaru kadumise tõttu ametikuriteos süüdi vaid Semjonovi ning määras talle reaalse nelja-aastase vangistuse.

Kuna protsessis kannatanuteks tunnistatud Eesti Viljasalv ja Kesko Agro loobusid tsiviilhagist, lahendatakse võimalikud varalised nõuded hiljem tsiviilkohtus.

2005. aasta märtsis alanud protsessil tunnistas Semjonov end vilja kadumises osaliselt süüdi, Kedder ja Karakai ei tunnistanud oma süüd.

Kaitsepolitsei tegi kindlaks, et 2003. aasta jaanuarist 2004. aasta märtsini kasutasid Semjonov, Karakai ja Kedder Rakvere Viljasalves hoiul olnud riigi julgeolekureservi vilja firma majanduslikes huvides ning müüsid seda nii vilja kui ka jahuna. Kokku tekitasid mehed riigile kahju 28.640.336 krooni.

Rakvere Viljasalve juhatuse liikmete Vassili Karakai ja Tõnu Reissaare suhtes lõpetas prokuratuur menetluse, sest nad tegelikult ei osalenud ettevõtte juhtimises ega teadnud reservvilja kasutamisest.

Semjonov tunnistas 2004. aasta märtsi keskel, et tema süül on kaduma läinud suur osa riigi julgeolekuteraviljast.

Semjonov esitas AS-i Eesti Viljasalv juhatuse liikmele Ago Sootsile avalduse, milles teatas, et kaduma on läinud peaaegu kolmandik ehk ligi 13.000 tonni firma ladudes hoiul olnud riigi julgeolekuvaru toiduteravilja.

Kaitsepolitsei võttis kriminaalmenetluse alguses viljasalve juhid vahi alla, kuid hiljem pääsesid nad allkirja vastu vabadusse.