Google Maps

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu volikogude ühisistungil tuli salajasel hääletusel teha valik kolme sõelale jäänud nimekandidaadi vahel: Haanjamaa vald, Lõuna-Võrumaa vald ja Rõuge vald.

Esimeses hääletusvoorus langes konkurentsist nimevalik Lõuna-Võrumaa vald ning finaalis anti nime Haanjamaa vald poolt 24 ning Rõuge vald poolt 23 häält. Kolm sedelit tunnistati rikutuks. Kohal oli viie volikogu 51-st liikmest 50.

„Tunded on kahetised,” tunnistas Lõunaeestlasele Rõuge vallavanem Tiit Toots. „Sisimas lootsin, et valla nimi saab olema Rõuge vald. Teisalt: otsus on tehtud kõigi volikogude poolt.”