Foto illustratiivne. Foto: Irina Mägi

Konkursi kuulutab välja MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu 1. oktoobril.
Korraldajad soovivad anda võimaluse lõõtspillilugude autoritele oma loomingu tutvustamiseks, samas soovitakse tõmmata tähelepanu uuele lõõtspilli repertuaarile ning lõpptulemusena selgitada välja parimad uued lõõtspillilood.

Konkurss toimub kahes osas: eelvoor ning finaalkontsert. Eelvooruks saab lugusid üles laadida Lõõtsatalu veebikeskonda www.lootsatalu.ee või saata CD plaadil või mälupulgal aadressile Võru vald, Loosu pk 1.

Iga osaleja saab osaleda kuni 3 looga.

Konkursile laekunud lood avaldatakse hääletamiseks A. Teppo Lõõtsatalu kodulehel 28. oktoobril 2019 a. Lugude hulgast selgub eelvoorus žürii - ja rahvahääletuse tulemusena 15 lugu mis jõuavad finaalkontserdile.

Finaalkontsert toimub 23. novembril kell 14.00 SA Võru Kannel teatrisaalis. Konkursi auhinnafond on 1500 eurot.

Konkurssi korraldab MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu, seda toetavad Võru vald ning MTÜ Võru Folkloorifestival.