Aavo Mölder ja Mati Mölder Foto: Argo Ingver

Juba 2017. aastal alustas komisjon konkurendi kaebuse alusel põhjalikku uurimist, et teha kindlaks, kas Eesti Maaeluministeeriumi ja AS Tartu Agro vaheline maa rendileping on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega, selgitatakse täna saadetud Euroopa Komisjoni pressiteates.

Komisjon on järeldanud, et ELi riigiabi eeskirjade kohaselt kujutab leping endast siseturuga kokkusobimatut riigiabi ja AS Tartu Agro peab ebaseaduslikult saadud eelise tagasi maksma. Hinnanguline summa on ligikaudu 1,2 miljonit eurot.

AS Tartu Agro juhataja Aavo Mölder on sellisest ootamatust uudisest äärmiselt jahmunud.

„See on vaidlusküsimus olnud kümne aasta jooksul. Me oleme lepinguid täitnud ja neid ületanud, ma arvan, et siin ei tohiks enam mingit vastuolu olla,“ teatas Mölder Maalehele.

Ta selgitas, et nende peale kaebajad ei saanud ministeeriumist Tartu Agro kohta selliseid andmeid, mis olid seotud rahaliste kohustustega, nii nad kaebasidki edasi kuni Euroopa Komisjonini välja. Euroopa Komisjoni kaebas neid Mölderi sõnul Tartumaa põllumajandustootja Hilja Valk.

„Konkurent kaebas juba 2014. aastast alates. Me oleme ministeeriumile andnud kõik vajalikud numbrid ja info, me ei tea, mis nendega on edasi tehtud. Sisuliselt viie ja poole aasta jooksul pole meie käest keegi iohkem midagi küsinud,“ rääkis Aavo Mölder.

Komisjoni teates selgitatakse, et 2000. aastal sõlmiti Eesti Maaeluministeeriumi ja AS Tartu Agro vahel 25 aastaks ning kehtib seega endiselt. Komisjon on leidnud, et põllumajandusettevõtja AS Tartu Agro on saanud Eestilt siseturuga kokkusobimatut riigiabi, kuna talle on turuhinnast madalama hinnaga rendile antud põllumajandusmaa. Eesti peab ebaseadusliku abi AS Tartu Agrolt tagasi nõudma.

Komisjoni uurimise käigus selgus, et maa rentimine kujutas endast riigiabi, kuna AS Tartu Agro makstav rent oli ja on endiselt turuhinnast madalam. Selle põhjal leidis komisjon, et rendileping annab AS Tartu Agrole põhjendamatu ja valikulise eelise konkurentide ees.

Seepärast järeldas komisjon, et ELi riigiabi eeskirjade kohaselt kujutab leping endast siseturuga kokkusobimatut riigiabi ja AS Tartu Agro peab ebaseaduslikult saadud eelise tagasi maksma. Hinnanguline summa on ligikaudu 1,2 miljonit eurot.

Nüüd määrab Eesti kooskõlas komisjoni otsuses sätestatud metoodikaga kindlaks tagasinõutava summa suuruse.

„Nüüd hakkab Eesti pool alles selgitama seda asja. Ja kes maksab, see on iseasi,“ ütles Aavo Mölder.

Tartu Agro AS on suurim Tartumaa põllumajandusettevõte, kus põllumajanduse põhisuunaks on loomakasvatus, peetakse üle 500 pealist piimakarja. Maad haritakse 3200 hektarit.