Paisude rajamise talgud 2013. aastal Nigulas. Meelis Leivits:

Loodusliku seisundi taastamiseks rajatakse Soosaare kraavidesse kokku 517 paisu. Esimesed paisud tehakse Natura 2000 alal asuvasse Soosaarde käsitsi ning soovijad saavad talgutel selleks oma panuse anda. Paisud rajatakse enamasti turbast, mõnede erilahenduste puhul on kasutusel ka geotekstiil. “Kraavitamisega rikutud soode veerežiimi taastamisel on keskne töö paisude rajamine. Tugineme teiste riikide kogemustele ning kasutame Eesti loodusse kõige paremini sobivaid lahendusi, teadlased ja eksperdid on teinud põhjaliku eeltöö ning taastamiskava,” selgitab ELFi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm.

Selleks nädalaks (3.-6. august) on talgugrupp juba täis, ent huvi korral saab liituda järgmiste talgutega, mida peetakse Soosaarel 21.-24. augustil. Info ja registreerumine SIIN.

Kui soode taastamisega alustati Eestis suuremahuliselt alles sel kümnendil, siis mujal maailmas on kuivendamise tagajärjel kannatada saanud soid taastatud juba möödunud sajandi lõpust. Soid on taastatud ja taastatakse näiteks Lätis, Leedus, Valgevenes, Soomes, Rootsis, Suurbritannias, Prantsusmaal ning mujal maailmas. “Eestis on looduslike soode pindala vähenenud möödunud sajandi kuivendamise tagajärjel vaid 10% maismaa pindalast, varem oli neid 22%. Kohalike soode taastumiseks vajalike tingimuste loomine aitab säilitada väärtuslikke sookooslusi ning annab panuse kliimamuutuste pidurdamisse,” nendib Jüri-Ott Salm.