Põhimaanteede neljarealiseks ehitamine on üks valitsuse lubadusi, mille teostamise nüanssidest teab avalikkus vähe. Hirmkalli ja aeganõudva ehitustöö rutakas ette­valmistamine varjab paraku hulga ohte.

Rahandusminister Martin Helme on jätnud mulje, et mitme põhimaantee neljarealiseks ehitamine erasektori abiga on nagu naksti tehtav.
Valitsus teatas mullu detsembris, et on heaks kiitnud avaliku ja erasektori partnerluse (AEP, inglise keeles lühend PPP) põhimõtted ja juhised, mille alusel hakkab riik koostöös erasektoriga välja ehitama suuri taristuprojekte.
Maaleht püüdis rahandusministeeriumist uurida, kas nüüdseks on rohkem teavet, kuidas ja mis tingimustel AEPd tee-ehituses kasutatakse ning millal kõik need projektid võiksid alata, ent infokilde kogunes vähe.
Riigile tähendab pika perioodi jooksul eraettevõtjale kulutuste hüvitamine palju suuremat kogukulu, kui ise teede ehitamist maanteeameti kaudu korraldades, aga kui valitsus leiab, et valmiva objekti tulusus rahvamajandusele ehk maksumaksjale laiemalt kaalub selle üles ja toob kaudselt hoopis riigile tulu, siis on see mõistlik lahendus.
Viimatine Euroopa Kontrollikoja AEP-raport pärineb 2018. aastast. Kontrollikoda leidis, et kuigi AEP-projektidel on potentsiaali kiirendada poliitika rakendamist ning tagada taristu kvaliteetne hooldus kogu selle eluea jooksul, ei olnud auditeeritud projektid alati tulemuslikult juhitud ega piisavalt kulutõhusad.


Avalehele
161 Kommentaari
Loe veel: