uni käib Rail Balticu projekteerimine, on RB Estonia koos maanteeametiga seadnud eesmärgiks valmis ehitada maanteede raudteetrassiga ristuvad objektid - sillad, tunnelid ja viaduktid. RB Eesti

„Tõsi on, et kuna meil on tegemist suure rahvusvahelise projektiga, tuleb ka siin arvestada teatavate viibimistega, mida erinevates riikides kehtestatud eriolukorrad ja karantiinid tingivad,” nendib Salomets. „Samal ajal pole need viivitused projekti liiga oluliselt pärssivad – projekteerimine kogu Eesti raudteekoridori ulatuses jätkub.”

Salomets möönab, et keerulisem on projekteerimisega seotud keskkonnamõjude hindamise (KMH) programmi avalike aruteludega. Siiski lubab praegune olukord tema sõnul programmi sisutegevustega edasi liikuda ning seejärel millalgi hiljem viia läbi ka avalikud arutelud.

„Programmide avalikustamine seaduses ette nähtud aegadel muidugi toimub ja nendega on võimalik kõigil huvilistel tutvuda ning soovi korral neisse asjakohaseid ettepanekuid teha,” kinnitab Anvar Salomets.

Ta märgib, et Rail Balticu plaanilised tegevused jätkuvad – hiljaaegu kuulutati välja hange elektriliinide ristumiste ümberehitamiseks, edasi liigutakse ka kohtobjektide, nagu Ülemiste ja Pärnu reisiterminalid, arendusega. Samuti edeneb asi sildade ja viaduktide hangetega, mida lahendatakse koostöös maanteeametiga.

„Muuga kaubaterminali projekteerimishanke kuulutame välja hiljemalt maikuu lõpuks,” ütleb Salomets. „Kõikide praegu planeeritud tegevuste ja eelkõige ehitusobjektide realiseerimine tähendab aastatel 2020–2022 suurusjärgus 200 miljoni euro investeerimist Eesti majandusse.”