Foto: Kretel Kuusk

Selgitus:
Tulirelva olulised osad on relvaraud, lukk, padrunipesa ja revolvritrummel, samuti nende toorikud, kui neid saab lõpuni viimistleda üldkasutatavate tööriistadega. (Allikas: Relvaseadus § 21)

Graafikutes esitatud andmed pärinevad Politsei- ja Piirivalveametilt