Kõrgepingeliinid Foto: Argo Ingver

Aasa kirjeldas, et sattus koroonaviiruse modelleerimise gruppi ning pääses seeläbi ligi Eleringi märtsikuu elektritarbimise andmetele, millest ilmneb, et märtsi teises pooles langes Eestis üldine ööpäevane elektritarbimine 6% – kui kuu alguses oli keskmine ööpäevane tarbimine 24 647 KWh, siis kuu teises pooles oli see 23 262 KWh.

Elektrienergia ööpäevase tarbimine rütm enne ja pärast eriolukorra kehtima hakkamist.
Joonis: Anto Aasa

Vaadates tarbimise muutust ööpäeva lõikes nädalapäevade keskmisena, selgub Aasa koostatud jooniselt, et kõige vähem muutus elektritarbimine esmaspäeviti. Teistel nädalapäevadel on näha, et tarbimine langes eriolukorra järel peaaegu kogu ööpäeva lõikes, kuid öötundidel on erinevused väiksemad.

Elektri tarbimise protsentuaalne muutus asustusüksuse keskmisena
Joonis: Anto Aasa

Kui linnalistes piirkondades (nt Peipsi põhja- ja läänerannikul ning Lahemaal) elektritarbimine langes, siis teatud piirkondades võis täheldada hoopis tarbimise tõusu. Nii langes Tartu kesklinnas tarbimine märgatavalt, ent Ida-Virumaal asuva Alajõe tarbimiskõver on vastupidises suunas. Aasa tõdes, et tal puuduvad andmed varasemate aastate sama perioodi kohta, ent kahe koha võrdlus peaks andma signaali, et tegemist on otseselt koroonaviiruse mõjuga.

Elektri tarbimise dünaamika ja trend märtsis 2020 Alajõe ja Tartu kesklinna võrdlusena.
Joonis: Anto Aasa

Muutuste selgemaks esitamiseks rakendas ta hot spot (kuumkohtade) analüüsi ja leidis statistiliselt olulised ruumilised klastrid: kuumkohtades on valdavaks positiivsed väärtused (praegusel juhul elektritarbimise tõus) ja külmkohtades negatiivsed väärtused (tarbimise langus).

Sarnase tarbimise muutusega klastrid Hot spot (kuumkoht) analüüsi tulemusena (asustusüksuse keskmisena)
Joonis: Anto Aasa

Asustusüksuste kaupa läbi viidud analüüsi alusel võib väita, et tugev tarbimise langus esines Tallinna, Tartu, Rakvere ja Viljandi piirkonnas; vähemal määral ka Kohtla-Järve ning Pärnu ja Sindi kandis. Tarbimise kasv oli iseloomulik Lääne-Eestile, Lahemaale, Peipsi rannikule, Eesti kagunurgale ja Karula piirkonnale.