Mari Peterson
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Kadri Teller-Sepa sõnul muudetakse aadressiandmed registrites automaatselt ehk masskannetena maa-ameti poolt pärast kohalikke valimisi tänavu oktoobris. Samas on omavalitsustel tähtis roll valla- ja linnaelanike aadressimuudatustest teavitamisel. Kas siis oma kodulehel, kohalikus lehes või muul moel. Seda kõike seepärast, et muutuvad paljude valdade nimed, mõned endised vallad ühinevad linnaga ja hakkavad kandma linna liiginime, mõnel pool muutuvad külanimed. Aadresside koguarv, mis hetkel teada olevate liitumiste korral muutub, puudutab kuni 130 000 üksikelamut ja ärihoonet ning teist sama palju kortereid – nii on ühtekokku sisulisi muutusi aadressides tulemas umbes 260 000. Aadressandmete süsteemi eest vastutab maa-amet, mille kodulehel saab eesseisvate muudatustega täpsemalt tutvuda. Kuna tekkinud linnad ja vallad võivad oma territooriumi piires moodustada nii linnaosasid kui ka osavaldasid, on võimalik näiteks linna-linnade teke, sest kui liitunud omavalitsus otsustatakse määratleda linnana, siis sellise linna sisse võivad jääda nii alevid, alevikud, külad kui ka teised linnad. Nii võib tekkida omajagu aadresse, mis ei pruugi inimestele meeldida ja tekitavad segadust.
Avalehele
4 Kommentaari
Loe veel: