Mikk Mihkel Vaabel
Kõige suurem vahe on kõrgharidusega naiste oodatava eluea) ja põhiharidusega meeste osas, kokku pea 20 aastat! Poisse sünnib rohkem kui tüdrukuid, ent poiste ja meeste riskialtima käitumise tõttu saab neid tüdrukutest rohkem surma. Noorte meeste surmad on üks põhjus, mis tõmbab põhiharidusega meeste oodatavat eluiga allapoole. Enamasti on madalama haridusega meeste töö füüsiline, ebatervislikus või ohtlikus keskkonnas. Kõige rohkem on madalam haridus seotud aga tervisealase kirjaoskusega ehk oskusega kasutada saadaolevat infot oma tervise heaks. Õnneks ei ole vaid põhiharidusega inimeste osa kogu rahvastikust väga suur ja see väheneb pidevalt. Vanem põlvkond, kes lahkub, on natuke madalama haridusega, ja noored, kes peale tulevad, kõrgema haridustasemega. Ning oodatav eluiga pikeneb.
Avalehele
16 Kommentaari
Loe veel: