"Peaksime võtma seda kui head õppimisaega," ütleb Tartu Ülikooli rände- ja linnauuringute keskuse juhataja, inimgeograafia vanemteadur Kadri Leetmaa.

Praegu õpivad digipädevust kõik, ka noored, kõrgharidusega ja igapäevaselt varemgi sellega kokku puutunud inimesed. Tuleb aga tähele panna, kes on need, kes jäävad jätta. Näiteks eakad, kellel pole arvutit või internetiühendust. Nemad ei saa arvuti abil teiste inimestega suhelda. Ja siis pole imestada, kui neid näeb maapoes eakaaslastega vestlemas, kuigi sellest tuleks hoiduda.

Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: