EJS tegevjuht Tõnis Korts. Foto: Sven Arbet

Lisati punktid, mille järgi tuleb jahti pidada selliselt, et maaomaniku varale ei tekiks jahipidamise käigus mingisugust kahju ning jahinduslikes küsimustes tuleb maaomanikuga rohkem koostööd teha.

„See oluline täiendus aitab kaasa senisest rohkem huvigruppide vahelisele koostööle ja paremini lahendada esilekerkivaid küsimusi“, põhjendas EJS-i presidendi Margus Puust tehtud muudatusi. Puusti sõnul on hea tava muutmise ettepanek pärit jahimeeste ümarlauast maaomanike esindusorganisatsiooniga.

Lisaks hea tava täiendamisele tegi EJS-i president üldkoosolekul ülevaate EJS-i eelmise aasta tegevustest ja olulisematest sündmustest. Samuti arutati koosolekul ulukiloendusega seonduvat, räägiti uutest IT-lahendustest ja tunnustati parimaid jahimehi.

„Eesti jahinduse hea tava järgimine on jahimeeste seas üks olulisemaid prioriteete“, selgitas EJS-i tegevjuht Tõnis Korts. „See näitab, et jahindus lähtub eelkõige eetilistest põhimõtetest.“

Eesti jahinduse hea tava võeti esmalt vastu EJS-i volinike koosolekul 16.04.2014.