Eeldatavasti väheneb aastaks 2024 põllumajanduses lihtsama oskustöö tegijate, näiteks taime- ja loomakasvatajate ametikohtade hulk. Kasvab aga taimekasvatus-, loomakasvatus- ning vesiviljelusspetsialistide arv. Ka loomaarstide ning tootmistehnika spetsialistide hõivet ootab kasv.

Tööjõu ja oskuste prognoosisüsteemi (OSKA) vanemanalüütiku Siim Kruselli sõnul katab põllumajanduse erialade lõpetajate arv tuleviku tööjõuvajaduse. “Tööjõuvajadusest enam koolitatakse aednikke, ometi tunnetavad ettevõtjad töötajate puudust,” selgitab Siim Krusell. “Ilmselt rakendavad paljud oma oskusi enda tarbeks.”

Juhani Puukooli tegevjuht Ivar Lepmets kinnitab, et keeruline on leida aiandusharidusega inimesi.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: