Aasta Põllumees saab autasuks koopia kunstnik Ferdi Sannamehe skulptuurist "Külvaja". SVEN ARBET

Ootame aktiivset kaasalöömist maakondade tootjate ja taluliitudelt ning teistelt põllumajandusorganisatsioonidelt, et nad oma piirkonna tublimaid põllumehi ja -naisi “Aasta põllumehe” konkursile esitamisega tunnustaksid.

Traditsioonilise Maalehe ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konkursiga soovime esile tõsta ning tutvustada ettevõtlikke ja innovaatilisi põllumajandustootjaid, tänu kellele on meie laual igapäevane kodumaine toit.

Konkursile saavad kandidaate esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid. Ootame kandidaate põllumajanduse eri valdkondadest ja maakondadest. Kandidaatide esitamise viimane tähtpäev on 20. mai. Ettepanekud palume saata Maalehe toimetusse märgusõnaga “Aasta põllumees” või e-postiga silja.lattemae@maaleht.ee.

Ettepanekule lisada lühike põhjendus, miks kandidaat võiks pälvida aasta põllumehe tiitli. Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel. Võitja kuulutatakse pidulikult välja sügisel “Aasta põllumehe” konverentsil.