Foto: Raido Vint

Täpselt kuu aega hiljem, nii nagu seadus vastamiseks ette näeb, saatis minister Rene Kokk mõlemale pöördumisele ka vastused. Loodusturismi ettevõtjad said vastuse juuni lõpus, nüüd, juulikuu viimastel päevadel sai vastuse ka loodusfotograafide pöördumine.

Adresseeritud olid need pöördumiste otsestele autoritele, kelleks loodusfotograafide poolelt oli Eleri Lopp-Valdma ning loodusturismi ettevõtjate poolt Estonian Nature Tours’i esindaja Marika Mann.

Peab ütlema, et sisuliselt kopeerib hilisem vastus varasemat ning on näha, et möödunud kuu jooksul ministri peas ega meeltes midagi sisuliselt muutunud ei ole ning mingeid konkreetseid tegevusi nende pöördumistega ei kaasne. Kui, siis väljendusviis on muutunud lakoonilisemaks, aga peab nentima, et mõlemad vastused on kaunikesti sisutühjad ja pigem täidetud demagoogia kui konkreetsusega.

Eks ühest küljest ongi ju tõsi, et koostatav metsanduse arengukava peab kõik need tõstatatud küsimused ja probleemid lahendama, teisalt on koostamisel olevale arengukavale viitamine muidugi ka mugav moodus kõik ebameeldivad küsimused sinna põrgatada ning vältida oma seisukohtade väljaütlemist.

Avaldame minister Rene Koka vastused mõlemale pöördumisele.