Siim Kiisler Foto: Sven Arbet

Kohtumisel arutati Euroopa Komisjoni teatise üle, milles on ära toodud püügivõimaluste põhimõtted. Selle järgi saavad nõukogu liikmed teha oma ettepanekud järgmise aasta püügiks.

Eesti roll eesistujana on vastutada Euroopa Liidu tasandil liikmesriikide läbirääkimiste eest ning saavutada kõikide osapoolte jaoks vastuvõetavaid kompromisse. Läbirääkimiste eesmärk on ühise kalanduspoliitika tõhus rakendamine, et tagada maksimaalne jätkusuutlik saagikus 2020. aastaks.

“2020 pole enam kaugel ning peame pingutama, et saavutada kalavarude heale seisundile seatud sihid. Esimese asjana võtame vastu meie oma Läänemere püügivõimalused,” ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Nii on tänane arutelu teema ehk püügivõimaluste kriteeriumid oluline sisend oktoobri nõukoguks, mil vastu võetakse Läänemere püügivõimalused. Detsembrikuus kinnitatakse Musta mere püügivõimalused ja EL kalalaevastiku muud lubatud kogupüügid ja kvoodid.

Lisaks püügivõimalustele tutvustas keskkonnaminister Kiisler nõukogule ka seda, mida Eesti eesistumiseajal plaanitakse mitmeaastaste majandamiskavadega. Eesti loodab poole aasta jooksul jõuda Põhjamere majandamiskava osas kokkuleppele Euroopa parlamendiga. Aadria mere kava osas jätkub arutelu EL Nõukogus. Lisaks on Eestil plaanis uuendada ja taasavada arutelu Läänemere lõhevarude majandamise mitmeaastase kava üle. Sellega tagatakse looduslike lõhejõgede jätkusuutlik majandamine ning Läänemere lõhevaru kaitse.

AGRIFISH on kalandus- ja põllumajandusministrite nõukogu, kus Eestit esindavad kalandusteemadel keskkonnaminister Siim Kiisler ja põllumajandusteemadel maaeluminister Tarmo Tamm. Alates septembrikuust toimuvad AGRIFISHi kohtumised kord kuus.