Tahvel eestikeelse Meie Isa palve tekstiga Jeruusalemmas, Õlimäel, Pater Noster'i kiriku õues. Sirje Semm/Eesti Kirik

Paavst Franciscus ja Euroopa Kirikute Konverents, mille partnerorganisatsiooniks on ka kümmet Eesti suuremat konfessiooni ühendav Eesti Kirikute Nõukogu, on pöördunud kõigi kristlaste poole üleskutsega lugeda 25. märtsilkell 12.00 Meie Isa palvet, olles ühises palves ülemaailmse koroonapandeemia lõppemise eest.

“Nendel proovimispäevadel, kui inimkond pandeemia keerukuse tõttu väriseb, tahaksin teha kõigile kristlastele ettepaneku tõsta meie häält Taeva poole,” ütles paavst Franciscus.

Üleskutsega liitunud Euroopa Kirikute Konverents kutsub üleskutsega ühinema pöördumises, kus öeldakse, et globaalse ebakindluse ajal vajame ühtsuse ja lootuse märke.

“Palve, mille Kristus meile on õpetanud, ühendab kristlaskonda üle ruumi ja aja,“ märgib Euroopa Kirikute Konverents. „Tänapäeva maailm kutsub meid üles olema ühtsed. Mitte ainult võideldes selle laastava pandeemia vastu, vaid ka üksteise toetamiseks ja osaduse tundmiseks, pidades meeles selle kriisi õppetunde.“

Helisevad mälestuskellad

Seoses Eestis kehtestatud erikolukorraga kuulutas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma kuni ülestõusmispühadeni välja palvepäevad kolmapäeviti ja reedeti.

Palvepäevadel helistatakse lisaks pühakirja lugemisele ja palvetamisele kirikute kelli keskpäeval kell 12 ja pärastlõunal kell 15.

Täna, 25. märtsil, mis on ka paastumaarjapäev, helistatakse keskpäeval kell 12 kirikukelli mälestuskelladena, et meenutada 1949. aasta märtsiküüditamist ja mälestada küüditamise ohvreid, kes Siberist ei naasnud. Peapiiskop kutsub palvetama selle eest, et kurjus ei saaks maailmas heast võitu.

Peapiiskop Urmas Viilma sõnul on Eesti luteri kirik otsustanud ühineda ka paavst Franciscuse üleskutsega tänase palvepäeva keskpäevase palvuse ajal pöörduda Jumala poole Meie Isa palve sõnadega, et palvetada üheskoos ülemaailmse ristirahvana koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga seotud kriisi lahendamise pärast.

Tulenevalt eriolukorras kehtestatud piirangutest ei ole mõistagi võimalik koguneda Meie Isa palve lugemiseks pühakodadesse.