Mask. Läänlane

Kõige tõhusamad maskid neile, kes ise ei ole nakatunud viirusse ja soovivad end teiste levitatavate viiruste eest kaitsta, on ehituspoodides müüdavad maskid.

Seesuguste maskide standardi tähis, mille leiab maskilt, on EN149, aga tähele tuleb panna, et EN149 standardiga maskidel on kolm alagruppi ja üks neist viiruste puhul kasutamiseks ei sobi.

Viiruste eest ei kaitse EN149 standardiga FFP1 gruppi kuuluv mask, mis viirusesuurusi osakesi kinni ei pea.

EN149 FFP2 ja FFP3 tähistusega maskid on aga viiruse eest kaitsmiseks sobilikud.

Need maskid olid täna pärastlõunal saadaval Haapsalu Ehituse ABCs kaupluses (hind 9,90€), aga said kohe otsa.

Samasugused maskid (ühes pakis kaks tükki) olid müügil veel ka Sambla ehituspoes hinnaga 7,20€ ning ka seal said need otsa.

Ehituse ABCs olid veel müügil EN149 standardile vastavad lihtsamad tolmumaskid, aga nende pakendil pole kirjas, kui tõhusat kaitset need pakuvad. Väidetavalt on need siiski FFP2 tõhususega maskid, mis kaitsevad ka viiruste eest. Need maksid 1,70€/tk.

Haapsalu Bauhofis ei olnud poes käies mingisuguseid maske saada, aga kl 14 paiku veebipoest vaadates näitas Bauhofi süsteem, et olemas on 14 komplekti tähistusega EN149 FFP2.

Apteekides on müügil teistsugused maskid


Apteekides on müügil maskid, mis sobivad pigem neile, kes on ise viirusse nakatunud ja ei taha seda levitada. Need maskid pole parimaks kaitseks selleks, et terve inimene end kaitsta saaks. Need maskid niiskuvad kiiresti ega kaitse pärast seda. Järgnev jutt on ainult neist nn meditsiinilistest maskidest.


Haapsalu Nurme tänava Apothekas olid müügil nn kolme tunni maskid. Neid müüdi ühele ostjale ainult üks pakk, milles on viis maski (hind 3,40€).


Samuti müüdi Nurme tänava Apothekas kaitseekraaniga maske. Hind 1,60€. See kaitseb ka silmi ja seda kasutavad näiteks kirurgid.

Kaubamaja Apothekas müüdi samasuguseid kaitseekraaniga maske nagu sõsarapteegis. Hind 1,60€. Tükipiirangut ei olnud.

Benu apteegist öeldi, et hommikul veel maske oli, aga lõunaks olid kõik otsas.

Haapsalu Vanas apteegis, mis on proviisorapteek, maske müügil ei olnud, kuigi neid üritati tellida, aga neid ei saadud.

Kaitsemaskidest täpsemalt


Õige on väide, et näo järgi vormitud respiraator pakub paremat kaitset kui paberist/riidest valmistatud „tavaline“ meditsiiniline või kirurgiline mask, ja see on omakorda tõhusam kaitsevahend kui taskurätt või sall. Samas ei ole teada, kui hästi üks või teine mask kaitseb, sest ka ühte ja sama tüüpi maskid esinevad tavaliselt mitmes erinevas variatsioonis.

Kaitsemaski peamine ülesanne ja kaitsepõhimõte on sisse- ja/või väljahingatava õhu filtreerimine. Sellest tulenevalt ongi kasutusel kaks põhinäitajat, mis iseloomustavad maske – filtreerimise suunad ja filtreerimise tõhusus. On teada, et viiruste läbimõõt on 0,01…0,3 μm ja gripiviiruse läbimõõt on 0,08…0,12 μm, see on umbes 1/100 bakteri suurusest (0,5…10 μm). Selleks, et viirust näha, tuleb kasutada elektronmikroskoopi, sest optiline mikroskoop ei võimalda piisavat objekti suurendamist. Pildil on elektronmikroskoobiga saadud gripiviiruse kujutis:

Maski valik sõltub suuresti eesmärgist, st kas kandja tahab kaitsta ainult ennast või ka teisi kaaskodanikke (patsiente, kolleege) õhus lendlevatest osakestest, sealhulgas bakteritest ja viirustest.

Esimese variandi puhul on otstarbekas väljalaskeklapiga varustatud respiraatori kasutamine. Klapp võimaldab väljahingataval õhul väljuda praktiliselt takistuseta ja kergendab sel moel oluliselt maski pikemaajalist kasutamist, samuti välditakse niiskuse kogunemist maski. Sellised maskid on levinud laialt tööstuses ja ehituses.

Peaks pidama meeles, et kõrge filtreerimisindeksiga väljalaskeklapiga varustatud respiraator kaitseb ainult kasutajat ennast ja ei takista nakkuse levikut juhul, kui respiraatori kasutaja on ise haigestunud.

„Kahepoolse“ toimega kaitsemaski näitena sobib tavaline meditsiiniline ja/või kirurgiline mask, mis oligi algselt mõeldud just patsiendi kaitsmiseks kirurgilise sekkumise ajal. Teaduse arenedes on teadmised nakkuste levimisest täienenud, seega on ka mõisted ja eesmärgid muutunud – tänapäeval asetatakse rõhk üha rohkem ka meditsiinipersonali kaitsmisele.

Kõik maskid ei kaitse ühtemoodi. Erinevad maskid on toodetud erinevatel eesmärkidel ja nende kaitsevõimet (tõhusust) saab üldjoontes hinnata mõõtes näitajat – kui mitu protsenti kui väikestest osakestest jäävad maski filtrisse.

Kuna suuremad maskide tootjad asuvad USA-s, siis üldlevinud efektiivsuse tähiseks osutus USA-s kasutatav filtreerimisindeksite skaala. Väga heaks peetakse maske, mille filtreerimisindeks on N95 (Euroopas on selle vasteks EN149), mis tähendab, et mask filtreerib 95% osakestest, mille läbimõõt on 0,3 μm või enam. Selline filtreerimisindeks on tavaliselt kajastatud maski nimetuses ja näidatud müügipakendil. Tihti nimetatakse sellist maski N95 respiraatoriks.

Mis eristab maski N95 ehk EN149 tavalisest (kirurgilisest) maskist? Üks põhierinevus on see, et hariliku kirurgilise maski materjal on suuremate pooridega ja pakub väiksemat kaitset viirusesuurusega väikeste osakeste eest. See ei ole ka üllatav, sest kirurgilise maski põhieesmärk ongi kaitsta kasutajat ja patsienti peamiselt bakteriaalsest nakkusest. EN149 mask võib kuju poolest olla väga sarnane kirurgilise maskiga, kuid see on kujundatud nii, et tagada parem kontakt kandja näoga. Enamasti on EN149 maskid varustatud maski üla(nina)osas asuva pehme metalse klambriga maski ülaserva nina kuju järgi vormimiseks.

Osa maskidest, eriti need, mis on mõeldud lastele, kinnitatakse mitte paelte, vaid kirurgilise kleeplindi abil – jällegi nahaga tihedama kontakti saavutamiseks. Moodsamad (kahjuks ka kallimad) maskid on anatoomilise kujuga ja just neid me oleme harjunud nimetama respiraatoriteks. Respiraatoreid pakutakse tavaliselt vähemalt kahes suuruses ja juhul, kui see on õigesti paigaldatud ja kantud, blokeerib mask vähemalt 95% õhus leitavatest viirustest.

Kaitsemaski kasutamisel tuleb veenduda selles, et mask on paigaldatud õigesti:

 • Kata mask kahe käega kinni.
 • Hinga kiirelt ja sügavalt sisse. Kui maskon paigaldatud õigesti, peaksid tundma alarõhu teket maski seespool. Kui tunned, et õhk siseneb maski servade alt, säti parajamaks paelte pikkust.
 • Korda katset kuni oled veendunud, et mask tõesti kaitseb sind.Valesti paigaldatud maski kasutamine ei paku kaitset.
 • Meestele: maskikandja peab olema raseeritud, sest vastasel juhul ei teki maski serva tihedat kontakti nahaga ja mask kui kaitsevahend muutub ebaefektiivseks.
 • Maski ostmisel tuleb pidada meeles, et maski nimetus on tunduvalt vähem tähtis kui näidatud filtreerimisindeks. Üldiselt viirusnakkuse (sealhulgas H1N1 „seagripi“) leviku tõkestamiseks on soovitav kasutada maske filtreerimisindeksiga EN149 või kõrgem.
 • Samuti sobivad viirustest kaitsmiseks tööstuses ja ehituses kasutatavad maskid ja respiraatorid, mille tähised võivad erineda üldtuttavast „N“-tähisest, näiteks „R“ või „P“.

Kokkuvõtteks:

 1. Kaitsemaski valik igapäevaseks kasutamiseks peab lähtuma soovitud eesmärgist – kui soovitakse ainult ennast kaitsta, võib valida väljalaskeklapiga varustatud maski; kui soovitakse kaitsta ennast ning teisi, tuleb valida nn „kahepoolse toimega“ (ilma väljahingamisklapita) maskide hulgast.
 2. Suuremal või vähemal määral kaitset pakuvad kõik kaitsemaskid – nii nn tavalised meditsiinilised või kirurgilised maskid, kui ka kaasaegsemad respiraatorid. Igapäevaseks kodus või tänaval kasutamiseks mõeldud kaitsemask ei pea olema steriilne.
 3. Ilma standardijärgse tähiseta kaitsemask samuti pakub kaitset, kuid selle filtreerimistõhusus ei ole kindlaks määratud standardiseeritud katsete käigus.
 4. Filtreerimisindeksit kajastav tähis näitab, et antud konkreetse maski kaitsevõime on kindlaks määratud standardiseeritud katsete käigus.

Üldlevinud maskide tähised (standardiseeritud USA-s):

 • N95 Filtreerib vähemalt 95% õhus leitavatest osakestes. Ei ole vastupidav õliga kokkupuutes.N99 Filtreerib vähemalt 99% õhus leitavatest osakestes. Ei ole vastupidav õliga kokkupuutes.
 • N100 Filtreerib vähemalt 99,97% õhus leitavatest osakestes. Ei ole vastupidav õliga kokkupuutes.
 • R95 Filtreerib vähemalt 95% õhus leitavatest osakestes. Kuigi palju vastupidav õli suhtes. P95 Filtreerib vähemalt 95% õhus leitavatest osakestes. Vastupidav õli suhtes.
 • P100 Filtreerib vähemalt 99,97% õhus leitavatest osakestes. Vastupidav õli suhtes.

Euroopa standardi EN149 tähised:

 • FFP1 Filtreerib osakesi, mis on tekkinud mehhaaniliste protsesside käigus (tolmumask).
 • FFP2 Vastab USA-s kasutatavale tähisele N95.
 • FFP3 Vastab USA-s kasutatavale tähisele N99.

Austraalias kasutatavad tähised:

 • P1 Filtreerib osakesi, mis on tekkinud mehhaaniliste protsesside käigus (tolmumask).
 • P2 Vastab USA-s kasutatavale tähisele N95.