Kaitseliitlane Foto: Tartu malev

Kaitseliidu Major Tanel Rütmani sõnul on tegemist Lääne maakaitseringonna malevate ühisõppusega, mida korraldatakse reservõppekogunemise formaadis. "Seetõttu on kutsed laiali saadetud kaitseväe poolt. Sisuliselt on tegemist aga Kaitseliidu õppusega."

“Nii kaitseväe juhataja kui Kaitseliidu ülem on öelnud, et riigikaitse ei jää kunagi seisma. Plaanitud tegevustega tuleb uute tingimuste ja piirangute toel edasi minna,” ütles Rütman Maalehele, kelle sõnul osaleb Kaitseliidu väljaõppelisel üritusel kokku umbes 1000 inimest. Enamasti on kogu üritus plaanitud välitingimustes ja COVID-19 levikuks vajalikud kontaktid peaksid mehe sõnul olema hajutatud.

Rütmani sõnul on ka varasemaid õppusega seotud ambitsioone tugevasti kärbitud. “Õppusel ei osale algselt planeeritud Läti Zemessardze üksused ja üksused teistest KL malevatest väljaspool Lääne maakaitseringkonda. Õppuse tegevused on planeeritud piirkondlikult, st Pärnumaa kaitseliitlased harjutavad Pärnumaal, Lääne omad Läänemaal, hiidlased Hiiumaal ja saarlased Saaremaal. Ehk siis võimalikult hajutatult, nii et erinevad allüksused on üksteise tegevustest eraldatud.”

Lisaks tehakse tihedat koostööd Kaitseliidu ja Kaitseväe meditsiinitöötajatega, eelkõige lähtutakse peaarsti nõuannetest.

Kaitseliidu majori sõnul on koroonaviirus hetkel meie reaalsus ja vastavalt sellele tuleb ka oma tegevused sättida. Õppusel osalevaid inimesi on hoolikalt informeeritud. “Lisaks on kaitseliitlased distsipliiniga harjunud inimesed, kes täidavad erinevaid korraldusi (antud juhul siis pandeemiaga seotud piirangud õppusel) alati korrektselt. Kohalike inimestega kontakteerumise õppuse ajal viime miinimumini. Ja kindlasti jälgime väga tähelepanelikult ja operatiivselt olukorda ning oleme valmis vajadusel kiiresti reageerima, kui tuleb ohusignaale,” kinnitab Rütman, kelle sõnul on nad valmis reageerima nii riiklikul, piirkondlikul üksuse või üksikvõitleja tasemel.