Isegi väikelapsed ja eelkooliealised on haigestunud, kuigi nende haigestumise tõenäosuses on kõige väiksem. Foto illustratiivne Foto: Tiit Blaat

On selge, et kõige ohtlikum on koroonaviirus eakatele ja varasemate terviseprobleemidega inimestele, aga see ei tähenda, et viirus ei ohustaks tõsiselt ka nooremate tervist – USA kogemus just seda näitab.

Ameerika Ühendriikides on haiglaravi vajajatest kaks viiendikku 20 - 54aastased, teatas USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus.

20 protsenti haiglapatsientidest on alla 44 aastased. Ligi pool kõigist raskelt haigestunutest – neist, kes lamavad intensiivravipalatites – on nooremad kui 65 aastased.

Andmed on pärit 2500 haigusjuhtumi uurimusest.

Isegi väikelapsed ja eelkooliealised on haigestunud, kuigi nende haigestumise tõenäosuses on kõige väiksem. Miks lapsed kõige vähem haigestuvad, see pole endiselt teada.

Osa noori jätkavad sotsiaalset läbikäimist just sel põhjusel, et varasemalt on levinud teave, et nad ei ole riskigrupp.