Indrek Veso Erakogu

Olukord, kus metsamaa omanik peab avalikes huvides taluma oma maal sarnaseid looduskaitselisi piiranguid, mis Natura ala maaomanikud, kuid selle eest hüvitist saamata, oli ja on põhiseadusvastane ebavõrdne kohtlemine. Pärast aastaid kestnud vaidlusi Keskkonnaministeeriumiga, on lõpuks riik astunud olulise sammu alustades hüvitiste maksmist kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndeid taluma pidavatele metsamaa omanikele. Kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndeid taluma pidavatel maaomanikel õigus taotleda Maaleuministri Natura 2000 erametsamaa toetus määruse alusel 110 EUR sihtkaitsevööndi hektari eest aastas. Toetust saavad taotleda mõlemat püsielupaiga tüüpi, automaatset pesa ümbritsevat ringikujulist ja Keskkonnaministri määruse alusel moodustatud püsielupaika taluma pidavad metsamaa omanikud.

Selleks, et kaitseala ja püsielupaiga sihtkaitsevööndi talumise eest toetust saada, tuleb SA-le Erametsakeskus esitada taotlus 04.aprillist kuni 22.aprillini. Taotluse saab alla laadida SIIT, millele tuleb lisada keskkonnaregistrisse kantud metsaala kaart. Taotluse täitmise ja esitamise juhend on kättesaadav SIIN.

Hoolimata sellest, et riik on teinud olulise sammu, asudes maksma kaitseala ja püsielupaiga metsamaa omanikele toetust sihtkaitsevööndi talumise eest, koheldakse metsamaa omanikke jätkuvalt ebavõrdselt piiranguvööndi osas. Natura ala metsamaa omanik saab taotleda lisaks sihtkaitsevööndi toetusele ka piiranguvööndi eest 60 EUR/ha aastas, kuid Natura alast välja jäävate kaitseala ja püsielupaiga piiranguvööndeid taluma pidavad metsamaa omanikud ei saa piiranguvööndi eest hüvitist taotleda. Samas on need Natura ala välised piiranguvööndi kitsendused sarnased Natura ala maaomanike piiranguvööndite kitsendustega. Seega koheldakse maaomanike jätkuvalt ebavõrdselt piiranguvööndi talumisel. Jääme ootama, millal riik maaomanike ebavõrdse kohtlemise lõpetab ning asub sarnaselt Natura ala metsamaa omanikega maksma sealt välja jäävatele metsamaa omanikele piiranguvööndi talumise eest hüvitist.