Õppetöö hindamine vaid eksamitulemuste põhjal võib ekspertide sõnul anda ekslikke tulemusi, kuna nende varieeruvus on eri gümnaasiumides õppimisega seostatav vaid viiendiku ulatuses. Gümnaasiumi panuse arvestamisel võetakse arvesse kooli kontrollitavaid tegureid nagu õppeprotsessi ülesehitus, õpetamismetoodika, õppevara ja personali valik. Samuti arvestatakse kooli poolt mitte kontrollitavaid tegureid nagu õpilaste eelteadmised põhikooli lõpus, nende võimekus, vanus ja sugu, kooli suurus, õppekeele valik ja kohaliku omavalitsuse võimekus ning teised asukohaga seotud võimalused.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: