"Soovime Kaiusse ehitada uue farmi 1200 lüpsilehmale, samuti laiendada Väätsa farmi veel tuhande lehma võrra," avab Trigon Dairy Farming Estonia juhatuse liige Margus Muld lennukaid tulevikuplaane. SVEN ARBET

“Olen Venemaa seiklused ära teinud – Dobrutšis Pihkva oblastis ja Uuralites lüpsilehmi pidanud, nüüd on minu vastutuse all üksnes Eestimaa farmid,” ütleb Trigon Dairy Farming Estonia (TDFE) juhatuse liige Margus Muld rahulolevalt.


Veel mõni aasta tagasi tuli tal Trigoni farmimajandust juhtida ka Venemaal, ehitada suurfarme ja õpetada venelastele nii moodsat piimandust kui ka lihtsalt töötegemist. Nüüd saab ta keskenduda üksnes kodumaisele piimatootmisele ja tulemused on silmatorkavad. Viimastel aastatel on tema juhitava Kaiu LT OÜ 650pealine piimakari lüpsnud uusi rekordeid.

Veterinaararsti haridusega Margus Muld on põllumajandusringkondades tuntud tegija. Ta juhib väliskapitalil põhinevas suurfirmas Trigon Dairy Farming Estonia loomakasvatust ja põllumajandust nii Kärlas, Väätsal kui Kaius. Kõige silmapaistvamad tulemused on saavutatud Kaius.

“Kaiu LT on viimastel aastatel kuulunud Eesti piimakarja absoluutsesse eliiti lehma kohta piimatoodangult, toodang on suurenenud aastas lehma kohta 101 kg võrra,” selgitab Maaelu Edendamise Sihtasutuses (MES) juhatuse esimees Raul Rosenberg, miks tänavuse parima piimakarjakasvataja tiitli pälvis MESilt just Margus Muld.

Kõige hõivatum põllumajandusjuht

Margus Muld on pärit Läänemaalt. Tema isa oli kunagise Sõpruse näidiskolhoosi pealoomaarst, isa jälgedes õppis ka poeg EPAs veterinaararstiks – töötas loomaarsti, seemendaja ja loomakasvatusjuhina nii Kivi-Vigalas kui Reveris.
Väätsa Agro, Joakim Helenius, Margus Muld

Kadri Paas


Trigonisse kutsuti ta tööle 2006. aastal. Enne seda oli Nigula Piima tegevjuht, rajas Läänemaale uue lauda ja tõstis sealse karja piimatoodangut mitmesaja kilo võrra lehma kohta.

Piimatootmine Eestis on koondunud Trigon Dairy Farming Estoniasse (TDFE), mille peakontor asub Tallinnas. Margus Muld on juhatuse liige, samuti on ta OÜ Kaiu LT, Kärla põllumajandusühistu TÜH ja ASi Väätsa Agro juhatuse liige.

Kokku on nendes ettevõtetes 7000 looma (sh noorloomad), kellest 3600 on lüpsilehmad. TDFE valduses on 8100 ha põllumaad, sellest 4300 ha omandis. Kaiu ja Kärla farmid osteti 2006. aastal ning renoveeriti seejärel täielikult. Väätsa farm osteti 2012. aastal ja uus laut 80kohalise karussell-lüpsiplatsiga ehitati 2013. Kõik farmid on piimatootlikkuse poolest Eesti parimate seas.

Mulle loomaarstina väga ei meeldi kirjatööd teha, aga ütlen ausalt – majandusarvestus on minu põhitööriist, mille alusel tulevad investeerimisotsused, sööda- ja tehnikaostud.

Nii ongi selle mehe vastutushaare väga avar – juhtida tuleb korraga kolme põllumajandusettevõtte tegevust nii, et ka kõige rängemal kriisiajal pinnale jääda. Margus Muld on seda väga edukalt suutnud, töömahult saab teda pidada kõige hõivatumaks põllumajandusjuhiks Eestis.

Edu tagab täpne analüüs

Tippjuht selgitab, et vaid läbi toimiva juhtimisstruktuuri, täpselt koostatud eelarvete ja igakuiste kasumiaruannete analüüsi saab teha õigeid juhtimisotsuseid.


“Vastutan kogu Trigoni farmimajanduse eest – eelarved, rahavood, toodang, tehnika, söödad, väetised, taimekaitse,” selgitab Trigoni põllumajandusjuht.

Ta toob esile, et väga tihe koostöö on farmide tegevjuhtide ning raamatupidajatega. Aruandeid – Exceli tabeleid – koostatakse igal nädalal. Sealt selgub hetkeseis – kas piimahind on langenud, mõni loom ära surnud või muud juhtunud. Firmas käib täpne majandusarvestus läbi eelarve ja rahavoogude range võrdluse. Kõik suuremad hanked – tehnika-, söödaostud jms – tehakse kolme farmi peale ühiselt.

“Mulle loomaarstina väga ei meeldi kirjatööd teha, aga ütlen ausalt – majandusarvestus on minu põhitööriist, mille alusel tulevad investeerimisotsused, sööda- ja tehnikaostud,” teatab tippjuht.

Praktikuna oskab see mees näha kogu tootmisprotsessi ning vajadusel igas üksikus detailis kaasa rääkida.

“Juhtimine, töötajad, hooned, loomad – kõik on ühes valemis võrdselt tähtsad.”

Kaiu tipule peavad järgnema teised

“Loomakasvatus on lihtne – tuleb teha kõik, et lehmal oleks hea ja mugav olla. Et sööt oleks kvaliteetne, allapanu kuiv, sõnnik välja viidud. Oleks värske õhk ja valgus, lüpsiseadmed korras ning lüpsjad rahulikud,” teatab kogenud veterinaar.


Praegu on Kaiu farmis 650 lüpsilehma. Lehmi lüpstakse 2 × 20 paralleellüpsiplatsil kolm korda päevas 40 lehma korraga. Mullu tootsid Kaius holsteini tõugu lehmad 12 223 kg piima lehma kohta aastas, mis on Eesti rekord.

Sellise piimatoodanguni on Kaiu farmis viinud väga hea geneetilise lüpsivõimega kari, suurepärane meeskonnatöö ning täppisarvutustel baseeruv söödaratsioon.

“Kaiu loomad on parimal järjel tõuaretusega, siia saime kõige varem oma farmi ehitada ja kõige kauem oleme teinud loomade selekteerimist,” selgitab Margus Muld.

Mitu aastat järjest sorteeriti siin kehvemaid loomi välja. Nüüd on juurdekasv Kaiu karjas nii hea, et parem geneetika jäetakse karja ja igal aastal vahetatakse 35–40% karjast välja. Tõuaretuses kasutatakse Kanada pulle ja järgitakse Kanada ettevõtte Alta Genetics programmi.


Muret teeb põllumajandusjuhile töökäte nappus farmimajanduses. Nii on nad oma lautadesse tööle toonud juba ukrainlasi, filipiinlasi ja lätlasi.

Kogu Trigoni grupi piim saadetakse praegu kolme kombinaati – Estoveri piimatööstusele, Valio Eesti piimatööstusele ja Saaremaa Piimatööstusele.

“Olen ühistegevuse poolt kahe käega, aga me oleme juba nii suured tootjad, et üksi saame tööstustelt paremaid tingimusi kui ühistuga,” nendib Margus Muld.

Tulevikuplaanina ta ei välista, et Trigoni farmid võiksid kunagi viia oma piima ka uuele rajatavale ühistulisele tööstusele. Sest kõiki Trigoni farme on plaanis veelgi laiendada ja lüpsilehmade arvu tunduvalt suurendada.

“Praegu on piimatoodang Kaius väga kõrge. Loodame, et Kärla ja Väätsa jõuavad paari aasta pärast piimatoodanguga samale tasemele,” teab Margus Muld, kuhu nüüd jõuda tahab.