Päikest mõõtkavaks võttes ja arvutusi tehes jõudis Kalle Kruus järeldusele, et meretuulepargi tuulikud paistavad Hiiumaa rannikult nii suured. Tuulepargi arendaja vastas, et see montaaž ja järeldus on valed. Kalle Kruus
Üht paljudest kohalike elanike rahulolematuse põhjustest selgitas Maalehele hiidlane Kalle Kruus, kes leiab, et keskkonnamõju hindamise aruandes olev visuaalse mõju analüüs esitab valeandmeid. Ta väidab enda arvutustele tuginedes, et 12 km kaugusele merre planeeritud 100–160 tuugenit paistavad Hiiumaa rannikult inimese silmale palju kõrgemad, kui planeerijad ja KMH aruande koostajad väidavad. Kruus on tuugenite visuaalse kauguse arvutustes võtnud võrdlevaks objektiks päikese ja selle läbimõõdu, kasutanud Pythagorase teoreemi, arvestanud maakera raadiust, kumerust ja teisi seesuguseks analüüsiks vajalikke näitajaid. Tema arvutus annab tulemuse, mis erineb oluliselt KMH aruandes esitatust. Kalle Kruusi arvutuste tulemuse lükkab meretuuleparki planeeriva Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus ümber. Meretuulepargi keskkonnamõju aruande tuugenite visualiseeringud ja arvutused on teinud kogenud Taani ettevõte EMD International A/S.
Avalehele
6 Kommentaari
Loe veel: