Metsaseaduse muudatusega on keskkonnaministeeriumil plaanis alandada lageraielangi maksimumpindala seitsmelt hektarilt viiele.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve sõnul avaldab lageraielangi maksimaalse pindala vähendamine positiivset mõju looduskeskkonnale, sest metsamaastikule ei teki suuri lagedaid alasid, mis takistavad väheliikuvate liikide levikut.

“Samas on kuni viie hektari suurused langid piisava suurusega, et maastikule ei tekiks metsa tagasi kasvamisel ainult killustunud minielupaiku, mis samuti elustikku ei toeta,” selgitas Järve.

MTÜ Eesti Metsa Abiks soovib näiteks, et riigimetsas ei ulatuks lageraielank üle ühe hektari.

Avalehele
10 Kommentaari
Loe veel: