Kruusel soovitati hoopis uurida, kas sellise sihtasutuse moodustamisel võiks juhtrolli võtta erasektor. Hoonete renoveerimine läheks maksma 2-2,5 miljonit eurot, lisaks miljoni euro ulatuses investeeringuid uutesse objektidesse nagu näiteks sisemaneež. Raha investeeringuteks võiks tulla maaelu arengukava meetmetest (selleks tuleb teha muudatusi meetmete tingimustesse) ja metsa majandamisel saadavast tulust (keskusel oleks 475 ha metsamaad).
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: