Foto: Ivar Soopan, Maaleht

Tegemist oli riigihankega, mille käigus otsiti lepingupartnerit, kes koostaks mõlemale paisule rändetee avamiseks tehnilise tööprojekti ning teostaks ka projektijärgsed ehitustööd. Hanke võitnud AS Terrat on töö teostamiseks komplekteerinud meeskonna, kuhu kuuluvad kogenud ja hinnatud vesiehitiste projekteerijad ja ehitajad. Lisaks sõlmiti 06.09.2017. a leping ka AS Infragate´ga, kes hakkab ehituslepingu üle teostama FIDIC inseneri ja omanikujärelevalvet.

Töövõtja ülesanne on koostada ning ehitada Vihtra ja Jändja paisudele kalade üles- ja allavoolu rännet tagav tehniline lahendus. Vihtra paisu puhul kujundatakse praegu voolusängis asuv paisuvare ümber kärestikuks. „Eesmärk on, et ehitustööde järel Vihtra külakeskuse taga jalutades ei oskaks arvatagi, et kunagi on jõesängis pais asunud,“ sõnab Keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur.

Jändjal paisutus säilib, kuid paisu keskele rajatakse rampkärestik, mille kaudu kalad edaspidi liikuma saavad. „Jändja paisu puhul on väljakutseks asjaolu, et tegemist on mälestisega, mis on muinsuskaitse all, mistõttu tuleb erilise hoolega jälgida, et kaitse all olevaid ehitisi hoida ja säilitada, kuid et ka kalad saaksid rännata oma elupaikadesse ja kudealadele,“ ütleb Tammur jätkates, et „AS Terratil on aega oma tööd teha 28 kuud, kuid soodsate ilmastikuolude korral on võimalik tööd kindlasti kiiremini lõpetada.“

Jändja ja Vihtra paisude avamine on üheks tegevuseks projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“ raames. Sama projekti raames avatakse kalade rändeks ka Sindi pais ning veel kümmekond väiksemat paisu Pärnu jõestikus. Sindi pais on Pärnu jõel esimeseks rändetakistuseks ja plaanide kohaselt algavad seal ehitustööd 2018. aastal.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.