Madis Veltman
Pärnu maakonnas tehti läinud aastal lageraieid kokku kõige suuremal pindalal. Samas erametsades tehti raieid enim hoopis Viljandimaal, seejärel Harjumaal ja alles siis Pärnumaal. Riigimetsades läks lageraie alla kõige rohkem metsa Ida-Virumaal, kus asub suur Alutaguse metskond. Mahuliselt raiuti eelmisel aastal kõige rohkem puitu Viljandimaal. Kõige metsasem maakond on Hiiumaa. Kõige väiksema metsasusega on Tartu maakond. Arvestuslik metsatagavara riigimetsas on kõige kõrgem Lääne-Virumaa metskonnas. Samas ei näita kogutagavara siiski täielikult majandatavate metsade osakaalu, sest riigimetsas on ka palju kaitsepiirangutega metsi. Metsauuendust tehti mullu kõige rohkem Ida-Virumaal. Tegelikult toimus kõige suurem lageraie RMK maal Endla looduskaitsealal. Linnusaare rabas läks möödunud kevadtalvel raie alla kokku 77 hektarit metsa, mille abil luuakse seal võimalus 6looduskaitsealuse soo tekkeks. Kui nüüd käsitleda Eesti lõunapiiri äärse riba puhtaks raiumist ühe langina, on viimatine suurim lageraie hoopis sealmail.
Avalehele
1 Kommentaari