Eurod Foto: Madis Veltman

Sotsiaalkindlustusamet maksis 2019. aasta teises kvartalis enam kui 343 600 pensionärile üle 481 miljoni euro pensione, rohkem kui 162 300 perele üle 141,6 miljon euro peretoetusi ning ligi 158 000 inimesele üle 15,1 miljoni euro puudega seotud sotsiaaltoetusi. Kokku maksti toetusteks ja hüvitisteks üle 639 miljoni euro.

Ka sel perioodil jõudis suurim osa toetustest harjumaalasteni, kellele maksti teises kvartalis kokku üle 263 miljoni erinevaid hüvitisi ja toetuseid. Järgnesid Ida-Virumaa enam kui 72,3 miljoni ja Tartumaa ligi 69,9 miljoni euroga. Kõige väiksem summa jõudis Hiiumaa elanikele, kuhu makstud hüvitiste ja toetuste kogusumma oli veidi alla 4,6 miljoni euro.

Tänu aprillikuisele indekseerimisele kasvasid oluliselt pensionid, mis võtsid riigieelarvest ühes kuus keskmiselt 12 miljonit eurot rohkem kui esimeses kvartalis.Pensionisaajaid oli teises kvartalis kokku 343 622 ja saajate arv vähenes võrreldes esimese kvartaliga 2701 inimese võrra. „Pensionisaajate arv on vähenenud eelkõige töövõimetuspensioni arvelt,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitise osakonna juhataja Kati Kümnik. „Seda pensioniliiki enam ei määrata ja vähenenud töövõimega inimesed saavad toetust töötukassa vahendusel. Kuna aprillikuine indekseerimine tõi aga kaasa olulise pensionide suurenemise, on pensionide osakaal kõigist sotsiaalkindlustusameti väljamakstud summadest siiski keskmiselt ühe protsendi võrra tõusnud.“

Terve esimese poolaasta jooksul maksis sotsiaalkindlustusamet kokku välja ligi 1,25 miljardit eurot. Selles summas oli üle 926,6 miljoni euro pensione 345 116 inimesele, üle 282,2 miljoni euro peretoetuseid ligi 162 000 inimesele, üle 32,5 miljoni euro sotsiaaltoetuseid 158 330 puudega inimesele ning veidi üle 5,4 miljoni euro muid väiksemaid toetuseid.