21. maini saab taotlusi esitada pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotlemiseks. Raivo Tasso

“Hilinenud taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini, kuid sellisel juhul vähendatakse toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva kohta,” teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Kertu Kärk. Pärast 17. juunit esitatud taotlusi enam menetlusse ei võeta. Samas on võimalik taotlusi täiendada-parandada kuni 17. juunini. Taotlusi saab esitada ainult elektrooniliselt läbi e-PRIA.


Maaeluministeeriumist anti ka teada, et tänavu võib jätta hekseldatud rohu kokku kogumata. Ettevalmistamisel on vastav määruse muudatus, mille järgi on ka edaspidi toetusõiguslikud rohumaad, mida hooldatakse niite hekseldamise abil. Samuti ei rakendu sellest aastast heksli kokku kogumise kohustus.

Maaeluminister Mart Järvik teatas, et jätkuma peab 2017. ja 2018. aastal kehtinud võimalus jätta hekseldatud rohi kokku kogumata. “Ehkki rohumaade kasutamine loomasööda varumiseks on väga oluline, ei peaks põllumajandustootjad kokku koguma söödaväärtuseta niidet. Rohu hekseldamine just seda võimalust pakubki. Kutsun kõiki põllumajandustootjaid, kes oma maad on siiani hooldanud ja plaanivad seda edasi teha, PRIA-le pindalatoetuse taotlust esitama,” ütles minister Järvik.

21. maini saab taotlusi esitada pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotlemiseks. Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja nende maksmiseks on eelarves 196,6 miljonit eurot.

Mahetootjad peavad kõik oma põllupinnad, millele nad soovivad Põllumajandusametist mahetunnustust saada, lisama taotlusele hiljemalt 17. juuniks. Ülejäänud meetmetega seoses saab taotlusele põlde lisada kuni 15. juunini.