Foto: Erakond Eestimaa Rohelised

"Ootame riigikogult sisulist arutelu ja konkreetseid tähtaegu ja ettepanekuid meie peamisest fossiilkütusest loobumiseks, mis on vältimatult vajalik praeguseks juba ilmse kliimakatastroofi tagajärgede leevendamiseks," ütles Erakond Eestimaa Rohelised aseesimees Marko Kaasik.

"Eesti riigi taastuvenergia- ja kliimaeesmärkidest ning ka koostatavast riiklikust energia- ja kliimakavast (REKK2030) jääb selgelt puudu ambitsioonist. Läbi kumab suhtumine, et seda tehakse Euroopa ja mitte meie endi jaoks. Antud kava peaks vaatama julgemalt tulevikku ja arvestama ka tohutute võimalustega, mida üle-euroopalised roheinvesteeringud meile pakuvad," lisab erakonna esinaine Züleyxa Izmailova.

Roheliste juhatuse liige Timur Sagitov: "2030. aastaks tuleb sulgeda põlevkivielektrijaamad. Ka põlevkiviõli tootmine kütuseks tuleb lõpetada. Eesti Energia järjekordse õlitehase ostu mõte on lihtlabane rahva raha raiskamine. Põlevkivi kui paljusid erinevaid elemente ja ühendeid sisaldav kivim on vastuvõetav ainult väikeses ulatuses keemiatööstuse toorainena. Ida-Virumaa inimesed väärivad paremat!"

Roheliste aseesimees Aleksander Laane: "Ainuke süsinikku püsivalt atmosfäärist eemaldav kooslus meie looduslikus vööndis on turbasoo. Tuleb täielikult peatada soode hävitamine ja asuda neid ulatuslikult taastama samas vähendades metsaraiet 4–5 miljoni tihumeetrini aastas, et hiljutistel raiesmikel kasvav mets saaks siduda süsinikku lähemate aastakümnete perspektiivis. Soodustagem puidust ehitamist, mis võib süsiniku atmosfäärist eemaldada aastasadadeks."

Roheliste peasekretär Joonas Laks: "Globaalne ülesanne süsinikuheitmete vähendamiseks on sisuliselt tootmise-tarbimise-kapitali ahela katkestamine ning üleminek ringmajandusele. Investeerimispangandust, mis dikteerib tootmismahtude suurenemist ja tarbekaupade kiiret äraviskamist, saab ohjeldada üksnes kodanikuühenduste ja demokraatlike riikide ülemaailmse koostööga. Kuniks ka investeerimispangandus on leidnud rohelise tee."

Täna arutleb riigikogu kodanike algatusel riiklikult tähtsa küsimusena põlevkivist väljumise strateegiat ehk PÕXIT-it. Keskkonnaühenduste algatatud põlevkivienergeetikast väljumise plaan kogus enam kui tuhande kodaniku toetusallkirjad. Erakond Eestimaa Rohelised on oma alguaastatest alates seisnud põlevkivi kaevandamise ja energia tootmise ja nende tegevuste otsese ning kaudse subsideerimise lõpetamise eest. 2019. aasta märtsis soovib erakond saada parlamendis 11 kohta ning osaleda valitsuskoalitsiooni moodustamisel.