Kõik jäätmejaamad veel suletud pole, aga tõenäoliselt ootab see neid lähematel päevadel siiski ees. Foto: Ago Tammik

ASi Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimees Argo Luude teatab, et praeguse seisuga ei näe ta ette muutusi jäätmeveokorralduses – jäätmed veetakse ära nii nagu lepingutes kokku lepitud. Küll palub ta klientidel tagada ligipääs mahutitele nii, et poleks tarvis meie töötajate ja kliendi vahetut kontakti. Samuti on palve, et inimesed ei läheneks jäätmefirma töötajatele lähemale kui kaks meetrit.

„Palume võimalusel tuua konteinerid piirdeaiast välja poole tänava äärde. Kui on teada, et majapidamises keegi põeb Covid-19 viirust või on olemas kahtlus, siis palume jäätmeid liigiti mitte koguda, sest need viiakse järelsorteerimisse, kus seda tööd tehakse valdavalt käsitsi ja tekkib seetõttu oht töötajate nakatumiseks,” räägib Argo Luude.

„Sellisel juhul palume jäätmed pakkida kilekotti, see korralikult sulgeda ning kott asetada kindlasti olmejäätmete konteinerisse, mitte selle kõrvale või kaanele.”

Kuni eriolukord kehtib, ei võta Eesti Keskkonnateenistused vastu kliente üheski kontoris, kõik vajaliku asjaajamise saab ära teha telefoni, e-kirja või iseteeninduse kaudu. Sularahas maksta soovijad saavad seda teha pangakontorites, kuni need veel avatud on.

Aga miks jäätmejaamad kinni pandi?

„Taotlesime omavalitsustelt jäätmejaamade eriolukorra ajaks sulgemiseks ning mitmed omavalitsused on sellega ka nõustunud. Jäätmejaamas on reaalne oht, et viirus võib levida nii meie töötajale kui ka klientide vahel. Arvestades viiruse ohtlikkust, on antud juhul parem karta kui kahetseda,” selgitab Luude. „Kui jäätmejaam jääb lahti, siis korraldame töö nii, et jaamas saab viibida korraga üks inimene. See teeb klientide elu küll märksa keerulisemaks, aga usun, et nad mõistavad meetmeid, sest vaevalt keegi neist oleks õnnelik, kui jäätmejaamas käik lõppeks halvemal juhul EMOs tilgutite all.”

Argo Luude kinnitab, et omalt poolt tehakse kõik, et tagada teenuse sujuv toimimine.

„Kui viiruse levik peaks võtma sellised mõõtmed, et kriitiline osa meie töötajatest haigestub, siis paratamatult ei saa me garanteerida teenuse järjepidevat toimimist,” nendib ta. „Samas usume, et tarvitusele võetavad meetmed on piisavalt efektiivsed ning viiruse massiline levik jääb siiski ära.”

Kui valitsus peaks kehtestama mingeid piiranguid, mis muudavad prügiveoteenuse osutamise tingimusi, siis nendest lubab Argo luude kindlasti kõiki operatiivselt informeerida.

„Tänase info baasilt julgen väita, et lähemate päevade jooksul ei juhtu midagi sellist, mis jäätmevedu võiks kuidagi mõjutada,” märgib ta.