Paljudest kohtadest pole raiutud puitu saanud pehme pinnase tõttu välja vedada. Tiit Blaat

„Siiani on ilmal veel suurem mõju,“ tõdes Eesti Puidumüügikeskuse juhatuse liige Taavi Raadik. „Suurem mure on see, kuidas materjal vaheladudest kätte saada. Talviste lankide materjal on kõik siiamaani metsas, ei teagi, kuidas välja veame.“

Ühtlasi märkis Raadik, et koroona võib puiduturgu mõjutama hakata, näiteks juhul, kui siinsetel saeveskitel pole oma toodangut võimalik müüa.

Paberipuu järele võiks nõudlus aga hoopiski kasvada, kuivõrd on kasvanud nõudlus paberist taskurätikute, WC-paberi ja käterättide järele.

Kõike võib juhtuda


Barruse saeveski tegevjuht Jürgen Ainsalu sõnul võib aga arvata, et osad metsaomanikud lükkavad metsamüüki edasi ja sel juhul võib saepalgi kättesaamine tööstusele veelgi keerulisemaks osutuda.

„Hetkel tooret jagub, kuid tarnijad helistavad ja uurivad, kas me ikka puitu vastu võtame või paneme vastuvõtu seisma,“ vahendas ta puidumüüjate seas tekkinud mõningast ebakindlust.

Ka riigimetsa majandamise keskuse puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi hinnangul hakkab koroona puiduturule mõju avaldama, kuid hetkel valitseb palju teadmatust kaupade ja raha liikumise osas.

„Kui palju viimastel päevadel üle Euroopa rakendatud piirangud kaubavahetust mõjutama hakkavad, seda näeme lähinädalate jooksul,“ lausus Kaubi. „Kuni üleeilseni toimis kõik veel sujuvalt, sh sadamate kaudu nii ümarpuidu kui ka puittoodete eksport.“

Kui eksport läände peaks tema sõnul takerduma, võiks sellest tulenevaid tagasilööke pehmendada Aasia suunal taastuv eksport.

Küttepuitu napib


Puiduturu üldine olukord on tänavu olnud niigi keeruline – pehme talve tõttu raiutakse vähe ning raiekohti on tulnud valida pinnase ja teede seisundi järgi.

„See tähendab, et raietega liiguti kõrgematele kohtadele ning okaspuupalke tuleb plaanitust rohkem, aga küttepuitu vähem; paberipuitu tuleb veidi alla plaanitud mahu,“ selgitas Kaubi, kuidas raiekohtade sundvalik on mõjutanud sortimente.

Kõigil metsaomanikel pole aga võimalik lanke valida, mistõttu tooret praegu pigem napib.

RMK on hetkel suutnud kõigile metsaülestöötajatele pidevalt tööd anda ja klientidele lepingute alusel puitu tarnida.

Müügilepingute kokkulepped on RMK-l sõlmitud kuni juuni lõpuni, sealjuures on Kaubi hinnangul kõige keerulisem täita küttepuidu müügikohustust. Siin võiks väljapääs tulla üraski kahjustatud metsade raies.

„Kui üraskiraieid teha õnnestub, siis leevendab see talvistelt lankidelt varumata jäänud küttepuidu tarneid,“ lausus Kaubi.