Viljelusvõistluse 2015 võitjad Margus Lepp, Aivar Treiberg, Tanel Tõrvand, Alar Mutli, Urmas Uustalu. Raivo Tasso

Tänavuse viljelusvõistluse lõpukonverentsil toodi tavakohaselt lisaks saaginumbritele esile ka rahanumbrid. Maaviljeluse instituudi teadur Enno Koik oli välja arvutanud iga põllu tulukuse. Tulukuse väljaarvutamisel võttis Koik arvesse kulud masinatööle (k.a amortisatsioon ja tööjõukulud), seemnetele, väetistele ja taimekaitsele. Kokkuostuhindade aluseks on Baltic Agro hinnakiri. Arvesse ei ole võetud sõnnikut, sõnniku laotamist ega toetusi.

Tulemus on siiski vaid arvutuslik, tegelikud sisendite hinnad sõltuvad näiteks ostukogusest jms. Samuti on septembris kõige madalamad hinnad ja septembris on lukku pandud vaid 40 protsenti müüdust.

Avalehele
1 Kommentaari