Tänavuse viljelusvõistluse lõpukonverentsil toodi tavakohaselt lisaks saaginumbritele esile ka rahanumbrid. Maaviljeluse instituudi teadur Enno Koik oli välja arvutanud iga põllu tulukuse. Tulukuse väljaarvutamisel võttis Koik arvesse kulud masinatööle (k.a amortisatsioon ja tööjõukulud), seemnetele, väetistele ja taimekaitsele. Kokkuostuhindade aluseks on Baltic Agro hinnakiri. Arvesse ei ole võetud sõnnikut, sõnniku laotamist ega toetusi.

Tulemus on siiski vaid arvutuslik, tegelikud sisendite hinnad sõltuvad näiteks ostukogusest jms. Samuti on septembris kõige madalamad hinnad ja septembris on lukku pandud vaid 40 protsenti müüdust.

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: