Tartu reoveepuhasti. Foto: Raivo Tasso

Avatud uste päeval saab näha, kuidas tarbitud vesi jõuab reoveepuhastisse ja milliseid põnevaid tehnoloogilisi lahendusi kasutatakse selleks, et reoveest saaks jälle puhas vesi, mida võib julgelt keskkonda tagasi suunata. Saab näha, millisel viisil eraldatakse reoveest sete ja mida sellega edasi tehakse.

„Kindlasti kuuleb huvitavaid lugusid reoveepuhasti töös ettetulevatest üllatustest ja näeb asju, mida inimesed on kanalisatsiooni visanud või kaotanud, näiteks aluspesu, prillid, ehted, raha ja palju muud“, sõnas Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht Pille Aarma. Juba varem on kuulsust kogunud AS Pärnu Vesi sellealane väljapanek.

Avatud uste päevaga on ühinenud AS Tallinna Vesi, AS Emajõe Veevärk, OÜ Jõgeva Veevärk, OÜ Kose Vesi, AS Matsalu Veevärk, AS Pärnu Vesi, OÜ Saarde Kommunaal, AS Viimsi Vesi, AS Võru Vesi, AS Haapsalu Veevärk ja AS Tartu Veevärk. Ettevõtete nimekiri võib veel täieneda.

Täpsemat infot leiab EVEL kodulehelt.

Et huvilistel oleks lihtsam puhasti õiget asukohta leida, siis on koostatud kaart täpsete asukoha koordinaatidega.

Võimalik on kokku leppida külastus ka mõneks muuks sobivaks kuupäevaks. Sel juhul tuleb ühendust võtta konkreetse vee-ettevõttega.