Nakkevõrgud Foto: Keskkonnainspektsioon

„Alates tänasest, 15. septembrist on Peipsil lubatud kalapüük kõigi püügivahenditega, sealhulgas põhjanooda ehk mutnikuga. Kontrollime, kas püügivahendid on korrektselt tähistatud ja märgistatud, kas püüniste vahekaugus ja silmasuurus on õiged. Samuti jälgime alamõõdulise kala tagasiheitmist,“ täpsustas Keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna juhataja Indrek Ulla.

Püütud kala lossimisel ja transportimisel ettenähtud hügieeninõudeid kontrollivad Veterinaar- ja Toiduameti ametnikud.

Politsei- ja piirivalveamet koos veeteede ametiga jälgivad piiriveekogul kehtestatud korra ning meresõiduohutuse seaduse nõuetest kinnipidamist, sealhulgas jälgitakse piiriveekogule registreerimise kohustusest kinnipidamist, kontrollitakse laevade ja väikelaevade dokumente ning ohutusvarustust ja selle olemasolu alustel.

Ühiskontrollimised on planeeritud kuni nädala lõpuni. Operatsiooni pikkus sõltub ilmastikuoludest ja kontrolli tulemustest.