Rail Baltic mängurong Foto: Madis Veltman

Rail Balticu digitaalse teabekeskuse uude ossa on kõik oodatud uudistama, millised on plaanitavad taristuelemendid, kus neid kasutatakse ning kuidas saavutati kujundus ja visuaalne identiteet.

Taristuelementide visualiseerimine on osa suuremast projektist, mille viib ellu RB Rail AS koostöös Itaalia arhitektuuri- ja disainiettevõttega 3TI Progetti. Projekti käigus töötas 3TI Progetti välja kogu Rail Balticu taristu arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi kujundamise juhendi. Juhised pakuvad ühtlustatud lahendusi taristuelementidele, mida rakendatakse kõigis kolmes Balti riigis.

Visuaalse identiteedi ettevalmistamise protsessi kaasati arvukalt sidusrühmi, et koguda ekspertteadmisi ja selgitada välja nende ootused Rail Balticu taristu visuaalse väljanägemise osas. Kohtuti nii arhitektide, maastikuarhitektide, ülikoolide esindajate, raudtee käitajatega kui ka kohalike omavalitsuste esindajatega kõigis kolmes Balti riigis. Veel uuris RB Rail AS reisijagruppide, sealhulgas liikumispuudega inimeste, väikelaste vanemate ja eakate vajadusi, et tagada Rail Balticu taristule ligipääsetavus ning ohutus kõikidele reisijatele.

RB Rail AS-i tegevjuhi kohusetäitja Agnis Driksna ütles, et arhitektuurilise ja visuaalse suunise eesmärk on anda raudtee projekteerijatele ning arhitektidele selged juhised, kuidas tagada raudteevõrgu kõigi elementide ühtne identiteet. “See oli väljakutseid pakkuv ülesanne, kuid meil on õnnestunud ühtlustada riikide ootused ja ambitsioonid, et luua Rail Balticu taristu ühtne identiteet,” märkis Driksna.

Rohkem infot Rail Balticu taristu ja disainilahenduste kohta saab siit: railbaltica.org/info/ee/infrastruktuur.