Hetkel arutavad MKMi esindajad ja sideettevõtted, millised võiks olla tugijaamade autonoomse elektritoite miinimumnõuded. Foto: Siim Lõvi

Viimase suure sügistormi tõttu jäi elektrita terve Võru linn. Katkes kütusemüük, veevarustus ja mobiilside. Seejuures eluliselt tähtsates asutustes nagu haiglad, mis loodavadki riiklikule mobiilsidele. Lõuna-Eesti haigla töötajatel tuli tormi ajal liikuda sõnumeid saates treppidel üles-alla.

Telia võrgu ja infrastruktuuri osakonna juhataja Toivo Praakel tõdes ka ise, et vajaka jäi infovahetusest. Enamus võrgu sõlmi on küll varustatud akude või generaatoritega, kuid generaatoreid on vähe. Põhjus lihtne - nende hinnad võivad ulatuda saja tuhande euroni, kuid akud peavad vastu vaid mõned tunnid.

Läbirääkimised käivad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kriisireguleerimise osakonna juhataja Priit Saar tõdes, et sideteenustele ei ole veel toimepidevuse nõudeid kehtestatud. Samuti ei ole kehtestatud nõudeid generaatorite arvu osas, mis elektrikatkestuse puhul maste elektriga varustaks.

„Meil käivad telekomiettevõtetega eelkonsultatsioonid. Arutatakse, millised võiks olla tugijaamade autonoomse elektritoite miinimumnõuded. Siin on oluline leida kompromiss ning see võtab aega – sellest ka viivitus,” põhjendas Saar.

Hetkel lähtuvad operaatorid põhimõttest, et teenus oleks tagatud parimal võimalikul viisil. Kuid samas arvestades majanduslikku proportsionaalsust ja riskide realiseerumise tõenäosust.
„Kui kõik mobiilimastid varustada generaatoriga, siis see maksab väga palju ja kokkuvõttes kajastub see inimeste mobiiliarvetel,” selgitas Saar.

Teisalt sunnib operaatoreid parimat võimalikku teenust pakkuma tihe konkurents ja seda eriti mobiilside valdkonnas.

MKM-i siht on kehtestada nõue, mis kohustab loetud tundideks tagama kõnede ja sms-ide saatmise võimekuse. Kuid elektrikatkestuste puhul piirataks energiamahukuse tõttu kindlasti andmeside mahtu. Pikaajalise elektrikatkestuse korral (24-72h ja edasi) tuleb aga arvestada sellega, et side võib teatud piirkondades kaduda ja sõitmine nn levi piirkonda on sel perioodil vajalik ja loomulik tegevus.