Soomaa ühepuulootsik ehk haabjas esindab ürgset eesti ja soome-ugri kultuuripärandit, mis väljendub nii haabja põlises ehitusviisis kui ka erinevates kasutusalades, sh traditsioonilise sõiduvahendina iga-aastaste suurvete ajal.

Kuigi praegu on Soomaa lootsikukultuur tänu viiele haabjameistrile ja kohalikule kogukonnale küllaltki elujõuline, vajab pika-ajalisem säilimine täiendavaid jõupingutusi ja kaitset. 
Seetõttu valmiski Soomaa lootsikumeistreid ja -huvilisi ühendava Eesti Haabjaseltsi juhtimisel taotlus Soomaa ühepuulootsiku ehituse ja kasutuse kandmiseks UNESCO nimistusse.

Selline väline ja rahvusvaheline tähelepanu aitab ka kogukonnal endal mõista, et neil on ehk midagi erilist ja tähelepanuväärset.

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: