Riigikontrolli täna avaldatud audit “Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel” selgitas, kas tegevused, millega riik takistab põhjavee saastamist või raiskamist, tagavad inimestele ohutu joogivee ning põhjaveest sõltuvate jõgede, järvede ja soode säilimise.

Leiti, et suurele osale Eesti inimestest on kättesaadav puhas joogivesi ning põhjaveekaitset on hakatud täpsemalt kavandama.

Poolesajaleheküljelise analüüsi kokkuvõte toob aga välja ka puudused, mis ohustavad põhjavee kvaliteeti. Näiteks väetised ja taimekaitsevahendid. Riigikontroll märgib, et nende jääkide hulk põhjavees kasvab.
Oluliselt enam on hakatud kasutama ka taimekaitsevahendeid. Probleeme on ka väetise kasutamisega. Audit näitas, et Pandivere-Adavere nitraaditundlikul alal kasutatakse lämmastikväetist üleliia.

Avalehele
17 Kommentaari
Loe veel: