Termomeeter Tallinna raekoja küljes Foto: Andres Putting

„Sellega seoses hakkab meil tihedamini olema ka vähemalt 30-kraadiseid päevi, kus oleme aastatel 1996-2013 näinud suremuse tõusu rahvastikus 18% ning üle 75-aastatel 45% võrra. Kuna see võiks tulevikus kaasa tuua sadu liigsurmasid, siis peame efektiivselt tööle panema hoiatussüsteemid ning välja töötama tegevusplaanid teadmaks, kuidas toimida hoiatuste korral.“

Hans Orru räägib kliimamuutuste mõjudest ja nendega kohanemise vajadusest Eestis toimuval rahvusvahelisel keskkonnaalasel teaduskonverentsil EcoBalt2016.

Eestis esimest korda toimuva rahvusvahelise keskkonnakonverentsi fookuses on keskkonna jätkusuutlikkus. Muuhulgas on vaatluse all globaalsed kliimamuutused, mille osas peab Eesti olema tulevikku vaatav ning leidma kohanemisvõimalusi, mis kaasnevad näiteks keskmise õhutemperatuuri tõusuga.

Konverentsil käsitletakse kliimamuutustega kohanemise kõrval ka jätkusuutliku elukeskkonna ning rohelise keemia teemasid, tutvustatakse keskkonnateaduse uusimaid arenguid, keskkonnakorralduse erinevaid aspekte ja keskkonna analüüside uusimaid suundi. Omaette teemasessioonid on „rohelise linna“ ning erinevate keskkonna saastatuse probleemid.