Mullu külastas Muraka farmi president Kersti Kaljulaid. Foto: erakogu

Kui Karmo isa Rein Männik 2012. aastal ootamatult lahkus, oli end pealinnas sisse seadnud pojal mõni kuu aega otsustada, kas jätta isa ettevõte vinduma või teha oma elus kannapööre ja võtta vastutus talu eest oma õlgadele. Otsus sai tehtud niipidi, et Karmo Männik tuli maale ning hakkas 2013. aastal Muraka farmi majandama.

Esimesed aastas majandas Karmo Männik kolhoosiaegsetes hoonetes, ent peagi sai selgeks, et nii edasi minna ei saa. Hooned vajasid ümber ehitamist, mõni ka välja vahetamist, ning ega tööjõugagi kiita olnud.

Niiotsustas uus peremee ehitada kõigiti kaasaegne ja võimalikult automatiseeritud robotlüpsifarm, mis lahendaks korraga nii loomade heaolu, toodangu kui tööjõu probleemi. PRIA toetas ehitust maksimummääras – poole miljoni euroga. Panga ja maaelu edendamise sihtasutuse toel valmis uus, 1,6 miljonit eurot maksma läinud laut, mille avapidu peeti üsna täpselt kahe aasta eest.

Kaks aastat on Muraka farmi lehmad nüüd elanud 160-kohalises uues laudas. Mullu oli seal 146 aastalehma, keda lüpsab kaks DeLavali lüpsirobotit. Kliima eest hoolitsevad kliimaanduriga kardinad ja ventilatsioon, sõnnik läheb välja skreeperiga, sööta kohendab automaatne söödasättija, lauta valgustavad led-valgustid ning lehmad lamavad mugavatel asemetel. Et olla keskkonnasõbralik, kasutab farm piima jahutamisest saadava energia olmeruumide ja loomade joogivee soojendamiseks. Kasutatakse IT-võimalusi ning farmil on isegi oma FB leht.

Uus, targalt plaanitud ja projekteeritud laut on täitnud lootusi nii tööjõu (hetkel saadakse hakkama nelja töölisega, kellest üks on peremees ise) kui toodangu osas. Enne uue lauda valmimist oli lehmade keskmine toodang seitsme tonni kanti, mullune väljalüps on jõudluskontrolli andmetel 9,7 tonni.

Tunnustust väärib ettevõtja selle eest, et hoiab elust punast karja. Enamik lehmi on punased või punasekirjud ning ta aretab mõlemat tõugu eraldi. Lehmad on ilusad, suured ja puhtad, kellega peremees võiks vabalt näitusele minna.

Eesti punane kari väheneb iga aastaga, kuna holsteinid lüpsavad rohkem. Samas on Muraka talu piima rasvaprotsent üle nelja ehk siis Eesti keskmisest nähtavalt kõrgem. Eesti tõuloomakasvatajate ühistu tunnustas Muraka farmi 2018. aastal punase karja parima piimatoodangu suurendajana.

„Muraka talu on tõusev täht meie väiksemate karjade seas, loomade heaolule on seal hästi palju rõhku pandud ja väga tublid ja püüdlikud töötajad on seal,” hindavad aretusspetsialistid ja nõustajad Karmo Männiku tegemisi. Eriti kui silmas pidada seda, et paljud sellises suuruses karjade omanikud pigem lõpetavad tootmist.

Mullu novembris käis moodsat farmi vaatamas ka president Kersti Kaljulaid.

Mullu külastas Muraka farmi president Kersti Kaljulaid.
Foto: MARKO SAARM