Valdek Alber
Töötukassa arvutab töötute protsenti tööealisest elanikkonnast (16–74), mis ongi korrektne, aga huvitav on ka teada, milline on töötute suhe kogu rahvaarvust, kui arvesse on võetud ka kõik lapsed ja üle 74aastased. Ida-Virumaal on selle arvestuse järgi töötuid 4,28%. Napilt paremas seisus on naaber Lääne-Virumaa, kus töötute protsent on 4,15. Kuritegude suhtarvult oli 2015. aastal esimesel kohal Ida-Virumaa, kus 100 elaniku kohta pandi toime 2,839 kuritegu. Kuritegude koguarv oli seal mullu 4160. Harjumaal oli 100 elaniku kohta peaaegu sama palju kuritegusid.
Avalehele
3 Kommentaari