Aprilli alguses tegid lõunapiirkonna ühistranspordikeskuste juhid maanteeametile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku, millega kehtestataks regulatsioonides uus mõiste – ajutine bussipeatus ning sätestaks ära nõuded ajutiste bussipeatuste rajamisele ja nende teenindamisele. Muuhulgas pakuti välja, et ajutist peatust ei kanta liinide sõidugraafikusse.

Maanteeameti hinnangul saaks peatumine peatuste vahel reisija väljumiseks aga võimalikuks vaid siis, kui see on sõiduplaanis ette nähtud. 

Saare sõnul tooks see kaasa aga ebavajaliku bürokraatia. Kuna kergliiklusteid ja valgustatud teepeenraid paljudes piirkondades pole, oleks peatustevaheline bussi sisenemine väga vajalik.

Avalehele
6 Kommentaari
Loe veel: