Tamsalu vallas tegut­seva hollandlastele kuuluva hirvefarmi mõned loomad on putkanud metsa ning seal kohalike punahirvedega segunenud. Terje Lepp
Eestis on praegu üle kümne faasanifarmi ja viis hirvefarmi. Kaheksa senist seafarmi tühjendas seakatku tulek. Praegu paberil oleva looduskaitseseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohaselt ei saaks seafarme edaspidi enam avada ja teisedki ulukifarmid peaksid tegevuse lõpetama. Ulukifarmide pidamise lõpetamist põhjendatakse sellega, et ulatuslike alade, eriti metsade tarastamine häirib loomade tavapärast rännet, samuti soovitakse vähendada võõrsilt sisse toodud isendite loodusesse pääsemise võimalust. Praegune kava lubaks farmiloomadel rahulikult seal vanaduseni elada, tingimusel, et nad ei paljuneks, ning arutatud on ka farmide likvideerimisega seotud kulude hüvitamist. Tehtud investeeringuid tagasi ei maksta. Plaani panevad kahtluse alla ulukifarmerid ja ka jahimehed, kes toovad peamise miinusena välja keelustamist toetavate uuringute puudumise.
Avalehele
0 Kommentaari